Thông điệp của Việt

Leave a Comment
The more you give, the more you get in return
that's the way love works
- Dave Thomas


Hãy tự tạo cho mình một thông điệp, sống với nó và chia sẻ với mọi người nhé !
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 nhận xét:

Post a Comment

Powered by Blogger.