Showing posts with label Phạm Ngọc Quốc Việt. Show all posts
Showing posts with label Phạm Ngọc Quốc Việt. Show all posts

Một số thành tích cá nhân

Leave a Comment
1. Chứng chỉ Toeic 685

2. Chứng chỉ Photoshop

 3. Chứng nhận Digital Marketing
digital marketing pham ngoc quoc viet

4. Chứng chỉ tin học B
tin hoc b pham ngoc quoc viet

5. Website Developer
website developer ceoviet7

6.  Bằng tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

website developer ceoviet7

Click to view CeoViet's CV
Read More
Previous PostOlder Posts Home
Powered by Blogger.