Bài tập luyện thanh Solfege 39

Leave a Comment
Bài tập luyện thanh Solfege 39 của Lớp nhạc: HỌC ĐỂ PHỤC VỤ
Giáo viên: thầy Đinh Doãn Kim

Bài tập luyện thanh Solfege khác
Next PostNewer Post Previous PostOlder Post Home

0 nhận xét:

Post a Comment

Powered by Blogger.